Aby uczcić tych wszystkich, którzy bohatersko bronili naszej ojczyzny po najeździe wojsk hitlerowskich w 1939 r., zebraliśmy się po południu dn. 26 września na sali gimnastycznej na nietypowym spotkaniu nazwanym przez jego pomysłodawczynię p. Marię Szczepaniak „Spotkaniem w okopach”.

  Najpierw oglądaliśmy przejmującą inscenizację odegraną przez uczniów klas starszych, która ukazywała okrucieństwo wojny oraz bezmiar destrukcji, jaką wprowadza ona w życie zwykłych ludzi. W niejednym oku zakręciła się łza. Następnie uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przybyli goście śpiewali wspólnie piosenki wojskowe przy brawurowym akompaniamencie pani Marysi. Jednak niezatarte wrażenie pozostawiły w uczestnikach spotkania wspomnienia osób, które opowiadały o okupacji widzianej oczami dzieci, którymi wtedy ci ludzie byli. Była dyrektor naszej szkoły p. Katarzyna Obrzut barwnie i szczegółowo opisywała zgromadzonym różne aspekty życia  w czasie wojny np. jak wyglądała nauka w szkole, ukrywanie się, gdy nadchodził front, zaciemnianie okien itp. Słuchaliśmy też wspomnień pani Teresy Beliczyńskiej oraz pana dr Wiesława Mochalskiego.

   To było niezwykłe spotkanie oraz nasz hołd oddany wszystkim bohaterskim obrońcom naszej ojczyzny.

     Spotkanie odbyło się w ramach projektu trzeciej edycji OBLICZA OJCZYZNY. Na realizację pozyskano środki z dotacji gminnej. Koordynatorzy i realizatorzy – Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Natasza Łączny.

Tekst: Anna Wójcik